Nieuws
 
Heb ik recht op een Transitievergoeding?

De Hoofdregel

Als je wordt ontslagen nadat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest (of als je contract na 2 jaar niet verlengd wordt), heb je vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding.

De uitzonderingen op deze hoofdregel zijn (beknopt):

Geen transitievergoeding door overgangsrecht

Het kan zijn dat een ontslagprocedure voor 1 juli 2015 is gestart en doorloopt tot na die datum. In dat geval geldt het oude recht. Uw werkgever hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Er zijn 2 situaties:

1. Opzegging (via UWV)

Is de arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 opgezegd? Dan blijft het oude recht gelden. Dit geldt ook als het verzoek voor ontslag aan uitkeringsinstantie UWV is ingediend voor 1 juli 2015. Dan blijft het oude recht gelden. Ook als UWV na 1 juli 2015 op het verzoek beslist en de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 eindigt. UWV kent geen ontslagvergoeding toe. Wel ontvangt u mogelijk op basis van collectieve of individuele afspraken een ontslagvergoeding.

2. Ontbinding (door kantonrechter)

Is een verzoek aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden ingediend voor 1 juli 2015? Dan blijft het oude recht gelden. Daarbij kan de kantonrechter een vergoeding toekennen op basis van de kantonrechtersformule.

En verder:

- Faillissement: als het bedrijf waar je in dienst was failliet is, er surseance van betaling is verleend of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is, vervalt het recht op een transitievergoeding.

- AOW: Als er sprake is van ontslag bij het bereiken van de AOW- gerechtigde leeftijd.

- Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer: Als het ontslag plaatsvindt als gevolg van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer of als de werknemer zelf opzegt, heeft de werknemer geen recht op de transitievergoeding.

- Afwijkende CAO: Indien in de CAO een afwijkende gelijkwaardige voorziening is opgenomen gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid.

- Onder de 18 jaar: Als je onder de 18 bent en minder dan 12 uur per week werkt, bouw je geen recht op een transitievergoeding op.

- Een klein bedrijf met zeer grote financiele problemen: Bedrijven met zeer grote financiele problemen en minder dan 25 werknemers mogen als indiensttredingsdatum een datum van 1 mei 2013 aanhouden, ook als je er al langer werkt. Klik hier voor een nadere uitleg van deze regel.

- Studiekosten: -De werkgever kan de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de vergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Zijn er tijdens het dienstverband kosten gemaakt voor maatregelen voor brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt? Dan kan de werkgever deze ook aftrekken. Dit geldt als de werknemer hiermee instemt.

- Vaststellingsovereenkomst: Indien je met je werkgever een vaststellingsovereenkomst sluit dan kun je daarin afspreken wat je wilt. Wel moeten beide partijen akkoord zijn.
 

vaag

Precies ACD maakt deel uit
van het partnernetwerk van bedrijven:


Payroll Actief

Diensten in payrollingAdviespartner Noordkop

Verzekeringen en
financieel adviesGraafies Creative

Grafische vormgeving en
communicatie-uitingen
van uw bedrijf

Please publish modules in offcanvas position.